Skolereform

 Aktivitetstimer
 Ved siden af direkte undervisningstimer vil regeringen indføre "aktivitetstimer" i løbet af skoledagen. Timerne er en del af skoledagen og skal hjælpe til et fagligt løft blandt andet gennem lektiehjælp, praktiske projektforløb, leg, bevægelse og fokus på elevernes alsidige udvikling - såsom elevmægling eller udviklingssamtaler. 

Timerne kan anvendes på tværs af klasser og årgange. Timerne kan varetages af lærere, pædagoger og personale med andre kvalifikationer. 

 

 

Her kan I som forening gøre brug af Åben Skole Pulje;

Horsens Kommune har afsat en pulje på 150.000 kr. pr. år, som foreninger kan søge til projekter, hvor forening og folkeskole samarbejder om at løse særlige opgaver med henblik på at realisere målsætningerne for Den Åbne Skole.

For at søge til et projekt skal der på forhånd være etableret kontakt mellem skole og forening.

Vi sætter ikke på forhånd grænser for, hvad I kan søge penge til. Støtten kan fx bruges som tilskud til instruktørløn (140 kr. pr. time), til materialer, transport eller andet, som er relevant for at udføre aktiviteten.

I skal tilstræbe, at forløb er længerevarende (fx 4-6 uger), for at få den størst mulige effekt for både skole og forening.

Det forudsættes, at skolerne medfinansierer projekterne.

 

Læs mere via linket

Klik her