Vision

Vi arbejder målrettet på at fremme vilkårene for sportsforeningerne i Horsens Kommune.

Vi støtter vores vision gennem konstruktive relationer og åben dialog på tværs af organisatoriske og politiske grænser, gennem udvikling og uddannelse af foreningslivet, gennem udformning og udveksling af relevante informationer, samt gennem sparring og rådgivning.