Formål

Sport Horsens er en sammenslutning af idrætsforeninger fra Horsens Kommune, der fungerer aktivt som en paraply- og interesseorganisation for dens medlemmer. Sport Horsens´ grundlæggende formål er at varetage medlemsforeningernes interesse og at skabe de bedste mulige forhold for foreningslivet hos medlemsforeningerne. 

 

Det er Sport Horsens´opgave at:

  • Fremme synlighed og støtte idrætsforeningerne i Horsens Kommune
  • Varetage medlemsforeningernes intersse overfor Horsens Kommune, andre offentlige myndigheder,           samarbejdspartnere og interssenter. 
  • Arbejde for et godt forhold til medlemsforeningerne
  • Fungere som bindeled imellem medlemsforeningerne, Horsens Kommune og andre interessenter

 

Værdier

 

Støttende

"Sport Horsens støtter og repræsenterer medlemsforeningerne i form af sparring & rådgivning." 

Informerende

"Sport Horsens kommunikerer relevante inforamtioner og muligheder til medlemsforeningerne og agerer bindeled imellem medlemsforeningerne og øvrige interessenter."

Innovativ

"Sport Horsens samarbejder med medlemsforeningerne, Horsens Kommune og øvrige interessenter omkring udvikling af koncepter og initiativer til at fremme rammerne for foreningslivet i Horsens Kommune."