Mission 

"Vi støtter og repræsenterer idrætsforeninger i Horsens Kommune"

Sport Horsens er dannet for at støtte og repræsentere medlemsforeningerne og agere som bindeled mellem medlemsforeningerne og andre interessenter.

 

"Vi fokuserer på samarbejde"

Sport Horsens samarbejder på tværs af medlemsforeningerne, Horsens Kommune, og øvrige interssenter til gavn for vores medlemmer.

 

"Vi skaber synlighed"

Sport Horsens skaber synlighed for medlemsforeningerne overfor Horsens Kommune samt overfor lokalsamfundet.