Halreklamer

halreklamer/sporthorsens-eksempel.jpg

Som medlem af Sport Horsens kan de enkelt haller indgå reklameaftaler med sponsorer. Klubberne får 90% af indtægten, de sidste 10% får Sport Horsens, som bl.a. bruges til at drive idrætsklinikken.

Proceduren ved tegning af halreklamer kan findes her.

Kontakten til halreklamer kan findes her.

Kontrakt til halreklamer i Torstedhallen kan findes her.

 

Husk at I som medlemsklub også har mulighed for at tegne halreklame aftaler for haller som I ikke selv benytter. Der er rigtig gode muligheder for at skabe lidt ekstra midler af denne vej.