Halreklamer

halreklamer/sporthorsens-eksempel.jpg

Som medlem af Sport Horsens kan de enkelt haller indgå reklameaftaler med sponsorer. Klubberne får 90% af indtægten, de sidste 10% får Sport Horsens, som bl.a. bruges til at drive idrætsklinikken.

Proceduren ved tegning af halreklamer kan findes her.

Kontakten til halreklamer kan findes her.

Kontrakt til halreklamer i Torstedhallen kan findes her.