Repræsentantskabsmøde onsdag den 2. juni kl. 19.00

11. maj 2021

Repræsentantskabsmøde onsdag den 2. juni kl. 19.00

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Onsdag, den 2. juni 2021 kl. 19.00

I Forum Horsens Lounge

 

 

DAGSORDEN

 Pkt. 1            Stemmeregistrering

 Pkt. 2            Valg af dirigent

 Pkt. 3            Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse

 Pkt. 4            Regnskab fremlæggelse til godkendelse

 Pkt. 5            Fastsættelse af kontingent  

 Pkt. 6            Behandling af indkomne forslag

 Pkt. 7            Valg af bestyrelse & to suppleanter

  1.     Formand/kasserer
  2.     Øvrige medlemmer
  3.      2 suppleanter – benævnt hhv. 1. suppleant og 2. suppleant 

 

Note: Hele den nuværende bestyrelse fratræder.

    

Pkt. 8            Valg af revisor & revisorsuppleanter

Pkt. 9            Eventuelt

 

 

Tilmeld dig her: 

Tilmelding til repræsentantskabsmøde i Sport Horsens onsdag den 2. juni 2021, kl. 19:00. (google.com)