Repræsentantskabsmøde i Sport Horsens

07. marts 2019

Repræsentantskabsmøde i Sport Horsens

Så er det atter tid til det årlige Repræsentantskabsmøde i Sport Horsens. Vi håber at se så mange af foreningerne som muligt.
Så sæt kryds allerede nu ved torsdag den 28. marts 2019.

Dagsorden er som følger:
Pkt. 1: Stemme registrering
Pkt. 2: Valg af dirigent
Pkt. 3: Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
Pkt. 4: Regnskab fremlægges til godkendelse
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Pkt: 6: Behandling af indkomne forslag
Pkt. 7: Valg af bestyrelse & to suppleanter
Følgende er på valg;
Kasserer, To Bestyrelsesmedlemmer, 1. Suppleant, 2. Suppleant
Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Pkt. 9: Eventuelt


Håber at se så mange som muligt, så vi i fællesskab kan skabe det bedste sportslige grundlag for alle her i Horsens Kommune.

Tilmelding sker via dette link:
https://docs.google.com/forms/d/1uTDvSxGk_-i3Y2jIF_Pl6MliWuaB1ozL0twBio6BVoA/edit

OBS:Deadline for tilmelding er fredag den 22. marts 2019.

Del gerne budskabet :-)

Vi ses!