Repræsentantskabsmøde den 10. marts kl. 19.00

18. februar 2020

Repræsentantskabsmøde den 10. marts kl. 19.00

Referat er tilgængeligt her

 

Afholdes i Forum Horsens lounge

Dagsorden er som følger:
Pkt. 1: Stemme registrering
Pkt. 2: Valg af dirigent
Pkt. 3: Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
Pkt. 4: Regnskab fremlægges til godkendelse
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Pkt: 6: Behandling af indkomne forslag
Pkt. 7: Valg af bestyrelse & to suppleanter
Følgende er på valg;
Formand, to Bestyrelsesmedlemmer, 1. Suppleant, 2. Suppleant
Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Pkt. 9: Eventuelt

Der serveres kage og frugt - vel mødt til alle :-)

Tilmelding sker via;
Tilmeld her