Horsens Sejlklub - åbent hus

01. maj 2017

Horsens Sejlklub - åbent hus

HORSENS SEJLKLUB
Kom og prøv og sejl
Opstartsaften i foråret for nye sejlere

Ungdomsafdelingen holder opstart for nye optimister mandag 1.5.2017 kl. 18.00. Her byder vi velkommen til nye sejlere og deres forældre. Børnene kan komme og prøve at sejle sammen med en erfaren sejler.
Vi fortæller forældrene (også gerne bedsteforældre) om det at sejle optimist, og for de lidt større børn har vi andre joller fx Feva-jollen, hvor man også kan starte med at lære at sejle.
På denne aften vil vi fortælle om de dejlige oplevelser børnene får, når de lærer naturen og vindens kræfter at kende. Samt om de mange aktiviteter vi har for børn og unge i Horsens Sejlklub.
De nye sejlere vil naturligvis også møde deres kommende træner her.