GRATIS WORKSHOP - Den gode velkomst og stærke fællesskaber

24. august 2020

GRATIS WORKSHOP - Den gode velkomst og stærke fællesskaber

Vi vil gerne invitere trænere, undervisere og ledere til to gratis workshops omkring ”Den gode velkomst og stærke fællesskaber” den 27. august og 5. oktober 2020.

Hvorfor oplever nogle hold stort frafald, mens andre kan fastholde medlemmerne længe? Kom med på disse workshops og få nogle af svarene.

Kom med på dette forløb og få blandt andet:

  • Hands-on værktøjer til at sikre en god velkomst af nye medlemmer og frivillige
  • Viden og redskaber til at styrke fællesskabet til træning, arrangementer m.m.
  • Inspiration til at tænke nye former for frivillighed
  • Tid til vidensdeling, refleksion og værdifuld sparring med andre foreninger
  • En konkret handleplan, så I er klar til at omsætte ny viden til praksis i jeres forening

 Mange foreninger gør allerede mange gode tiltag for at give nye medlemmer og frivillige den gode velkomst og styrke fællesskabet. Vi håber med dette workshopforløb at kunne inspirere til yderligere viden og eksempler på, hvordan man kan styrke den gode velkomst og fællesskabet i foreningen. Og samtidig sætte scenen for at I som foreninger kan vidensdele på tværs. Alt i alt så vi sammen skaber flere aktive mennesker/borgere i Horsens kommune, der trives i vores foreningsliv.

De to workshops er et sammenhængende forløb med mulighed for afprøvning af metoder mellem disse. Tilmeldingen er derfor til begge workshops.

Spred gerne budskabet til foreningens trænere, instruktører og ledere

Læs mere og tilmeld jer her: https://www.dgi.dk/arrangementer/202010006110 

Med venlig hilsen 
Folkeoplysningsrådet, Bevæg dig for livet, Horsens Kommune og DGI Sydøstjylland