Gode Fif til foreninger - mod bedrageri

03. april 2019

Gode Fif til foreninger - mod bedrageri

I forlængelse af sagen i Torsted IF kommer vi her med 5 tips til hvordan man som forening bedre sikre sig om bedrageri.

1. Årlig gennemgang af vedtægter, så disse altid er 
opdateret
2. Økonomi som fast punkt på dagsordenen ved 
bestyrelsesmøder
3. 2-tins godkendelse på alle betalinger
4. Retningslinier for kasseren
5. Retningslinier for revisorerne

Det er vigtig at vi ikke gør det svært at være frivillig, men det er samtidig vigtigt at alle kender sin rolle og ansvar ved det ”arbejde” man har påtaget sig som frivillig i en forening. Ikke kun trænerne som skal udføre en opgave på faste tidspunkter, og i faste rammer. Men også bestyrelsesmedlemmerne, ikke kun for en selv men for alle parter.

Vi kan kun anbefale alle foreninger at kigge på disse punkter, og spørge sig selv ”har vi styr på det” og ikke mindst få styr på det, så man kan mindske risikoen.

Hvis I har brug for assistance eller sparring omkring dette, henviser vi til idrætsforbundene, de har konsulenter som kan hjælpe.